Hungary

The CAPP was translated into Hungarian by Janos Boros and Zsuzsa Kovács at Institut of Psycholgy of Peter Pazmany Chatolic University. The translation was completed in August 2008.

For further information or copies of the Hungarian translation of the CAPP, please contact:

Dr Janos Boros pszichológus

egyetemi docens
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészettudományi Kar
Pszichológiai Intézet
2087 Piliscsaba-Klotildliget, Egyetem u. 1
T: +36 1242 6206 or +36 26 375375
E: janosboros@digikabel.hu

Ez a félig strukturált interjú a pszichopátiás személyiségzavar tüneteinek felmérésére szolgál, férfiak esetében alkalmazható, intézeti körülmények között (pl. igazságügyi pszichiátriai intézetek, börtönök). Az interjú további változatai még kidolgozás alatt állnak, pl. nok számára intézeti körülmények között, férfiak és nok számára intézményi kereteken kívül.

Az interjú által gyujtött információk kiegészülnek más forrásból származó információkkal, melyek által értékelni lehet a vonásokat leíró mellékneveket egy 4 fokú skálán (0-tól 3-ig). Az interjú mentén haladva az értékelo a Tünetértékelo Lapon pontozza a tüneteket, mindaz alapján, ahogyan a vonásokat leíró mellékneveket pontozta a tünetek kapcsán. Külön pontozza mind a vonásleíró mellékneveket, mind a tüneteket a személyzet valamely tagja – a Személyzeti Értékelo Lap segítségével –, aki jobban megismerte a klienst az elmúlt négy hónapban.

Megítélésünk szerint ez a módszer jelen pillanatban az egyik legalaposabb, legrészletesebb és legjobb eszköz a pszichopátiás személyiség felmérésére.