Norway

The CAPP was translated into Norwegian by Helge A. Hoff, Geir Olsen, Torstein Gullbraa and Siri Nome at the Centre for Research and Education in Forensic Psychiatry, Helse Bergen, in early 2006. It was completed in 2007 and is now under validation.

CAPP: Allsidig kartlegging av psykopatisk personlighet.

CAPP er et nytt verktøy for å kartlegge psykopatiske personlighetstrekk utviklet av internasjonale eksperter på området.

CAPP fokuserer på et bredere spekter av symptomer på psykopati enn tidligere tester eller sjekklister, kan brukes i flere settinger, og er i motsetning til andre lignende sjekklister sensitiv for potensiell endring i psykopatisk personlighetsfungering. Den første versjonen av CAPP – CAPP-IRS – ser særlig på hvordan psykopatiske personlighetstrekk eller symptomer kanskje viser seg i lukkete institusjoner som fengsler og lukkede psykiatriske avdelinger, primært sikkerhetsavdelinger.

CAPP –IRS ble oversatt til norsk av Helge A. Hoff, Geir Olsen, Torstein Gullbraa og Siri Nome i 2007.
Den norske CAPP versjonens psykometriske egenskaper blir nå undersøkt i flere forskningsprosjekter i regi av Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri i Bergen.

Vennligst hver oppmerksom på at CAPP, både som modell og kartleggingsverktøy, fortsatt er under utvikling. CAPP-IRS må derfor kun benyttes i forskningssammenheng, fortrinnsvis i regi av den internasjonale forskergruppen bak CAPP. Kompetansesenteret i Bergen vil kunne være behjelpelig med å etablere slik kontakt, og kan også fungere som koordinator for norske forskningsprosjekter på CAPP.

For further information or for copies of the Norwegian translation of the CAPP, please contact:

Helge Andreas Hoff

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri
Helseregion Vest
Sandviksleitet 1
5035 Bergen
Tel: +47 55958312
E: Helge.Hoff@helse-bergen.no

Helge Andreas Hoff is a Certified Clinical Psychologist, PhD at the Centre for Research and Education in Forensic Psychiatry in Bergen. The centre is part of one of Norway’s three high secure hospital units.